ХӨВСГӨЛ

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

Салбар зохицуулагч: Н.Бүрэнчимэг

Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум

Утас: 88055037

Имэйл хаяг: burnee.gea@gmail.com