ДУНДГОВЬ

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ ДУНДГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

Салбар зохицуулагч: Ж.Чимэддулам

Дундговь аймаг, Сайнцагаан сум

Утас: 88285058

Имэйл хаяг: chimde84@gmail.com