БАЯНХОНГОР

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБООНЫ БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР

Салбарын зохицуулагч: Ц.Баярмаа

Баянхонгор аймаг, Баянхонгор сум

Утас: 99284808

Имэйл хаяг: advocatebayarma@gmail.com