Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Хувьцаа худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий зохицуулалт

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.21/

2019-10-15 / 2019-10-25 0.5 / 21250 2019-10-21 09:00-12:10
2 Хүний эрхийн ОУ-ын гэрээг шүүхийн практикт хэрэглэх нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.21/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-21 13:00-16:10
3 Ажил гүйцэтгэх гэрээ

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.22/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-22 09:00-12:10
4 Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.22/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-22 13:00-16:10
5 Хуульчийн ёс зүй

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.23/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-23 09:00-12:10
6 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга, үзэл баримтлал

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.23/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-23 13:00-16:10
7 Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны зарчим

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.24/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-24 09:00-12:10
8 Олон улсын арбитрын практик

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.10.24/

2019-10-15 / 2019-10-24 0.5 / 21250 2019-10-24 13:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн