Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааны зарчим

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.11/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-11 09:00-12:10
2 Сонгуулийн маргаан ба шүүхийн практик

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.11/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-11 13:00-16:10
3 Нотариатын мэдэгдэх хуудас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах үндэслэл болох нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.12/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-12 09:00-12:10
4 Хуульчийн ёс зүй

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.12/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-12 13:00-16:10
5 Мөнгө угаах гэмт хэргийг шалган шийдвэрлэхэд анхаарах асуудлууд

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.13/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-13 09:00-12:10
6 Татварын хуулийн хэрэглээ болон татварын маргаан, хяналт шалгалт

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.13/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-13 13:00-16:10
7 Газрын харилцаа, үл хөдлөх эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.14/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-14 09:00-12:10
8 Компанийн засаглал, өөрчлөн байгуулалтын асуудал

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.12.14/

2019-12-04 / 2019-12-15 0.5 / 21250 2019-12-14 13:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн