Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаан дахь өмгөөлөгчийн оролцоо

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.23/

2019-04-10 / 2019-04-22 0.5 / 21250 2019-04-23 09:00-12:10
2 Шинжээчийн дүгнэлтийг үнэлэх нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.23/

2019-04-10 / 2019-04-22 0.5 / 21250 2019-04-23 13:00-16:10
3 Компанийн засаглал, өөрчлөн байгуулалтын асуудал

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.24/

2019-04-10 / 2019-04-23 0.5 / 21250 2019-04-24 09:00-12:10
4 Татварын хуулийн хэрэглээ болон татварын маргаан, хяналт шалгалт

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.24/

2019-04-10 / 2019-04-23 0.5 / 21250 2019-04-24 13:00-16:10
5 Хуульд зааснаар өвлөх

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.25/

2019-04-10 / 2019-04-24 0.5 / 21250 2019-04-25 09:00-12:10
6 Нийгмийн даатгалын шимтгэл

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.25/

2019-04-10 / 2019-04-24 0.5 / 21250 2019-04-25 13:00-16:10
7 Мансууруулах болон сэтгэцэд нөлөөлөх эм, бэлдмэл, бодисын хууль бус эрэлттэй холбоотой гэмт хэргийг шалгаж шйидвэрлэх нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.27/

2019-04-10 / 2019-04-26 0.5 / 21250 2019-04-27 13:00-16:10
8 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг дэх өмгөөлөгчийн оролцоо

Монголын Хуульчдын холбоо /2019.04.27/

2019-04-10 / 2019-04-26 0.5 / 21250 2019-04-27 09:00-12:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн