Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Эд хөрөнгө хөслөх гэрээ

МХХ 2020.10.22

2020-10-16 / 2020-10-22 0.5 / 21250 2020-10-22 09:00-12:10
2 Хуульчийн ёс зүй

МХХ 2020.10.22

2020-10-16 / 2020-10-22 0.5 / 21250 2020-10-22 13:00-16:10
3 Эрүүгийн хэрэг шалган шийдвэрлэх тухай хуулийн зарчим, хуулийн үзэл баримтлал

МХХ 2020.10.23

2020-10-16 / 2020-10-23 0.5 / 21250 2020-10-23 09:00-12:10
4 Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлт

МХХ 2020.10.23

2020-10-16 / 2020-10-23 0.5 / 21250 2020-10-23 13:00-16:10
5 Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга

МХХ 2020.10.24

2020-10-16 / 2020-10-24 0.5 / 21250 2020-10-24 09:00-12:10
6 Цахим гэмт хэрэг

МХХ 2020.10.24

2020-10-16 / 2020-10-24 0.5 / 21250 2020-10-24 13:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн