Танхимын сургалт

# Сургалтын сэдэв Бүртгэлийн хугацаа Кр/Төлбөр Эхлэх цаг
1 Нотариатын мэдэгдэх хуудас шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулах үндэслэл болох нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.05/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-05 09:00-12:10
2 Захиргааны хэргийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа, Төрийн албаны хуулийн шинэчилсэн найруулга

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.05/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-05 13:00-16:10
3 Хүсэлт гаргах, шийдвэрлэх, нотлох баримт гаргах цуглуулах, бүрдүүлэх ажиллагаа

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.06/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-06 09:00-12:10
4 Хүний эрхийн ОУ-ын гэрээг шүүхийн практикт хэрэглэх нь

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.06/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-06 13:00-16:10
5 Захиргааны акт, түүний үндсэн шинж төрөл

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.07/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-07 09:00-12:10
6 Гэрч, хохирогчийг хамгаалах үйл ажиллагаа, түүний эрх зүйн зохицуулалт

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.07/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-07 13:00-16:10
7 Монгол Улсын мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлтийн талаар

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.08/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-08 09:00-12:10
8 Хуульчийн харилцаа хандлага, ажлын байрны ёс зүй

Монголын Хуульчдын холбоо /2020.02.08/

2020-01-15 / 2020-02-09 0.5 / 21250 2020-02-08 13:00-16:10

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн