ШҮҮХИЙН МЭРГЭШЛИЙН ХОРООНЫ ГИШҮҮНД НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

2015-08-11 | Уншсан: 874

 

 

2015 оны 08 дугаар

сарын 10-ны өдөр                                                                                   Улаанбаатар хот

 

Нэг.Зорилго

    1.1.Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3, Монголын Хуульчдын холбооны дүрмийн 4.13 дугаар зүйлийн 1.23 дахь хэсэгт зааснаар Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулахад энэхүү удирдамжийн зорилго оршино.

 

Хоёр.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх эрх

    2.1.Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.4 дэх хэсэгт заасны дагуу Шүүхийн мэргэшлийн хорооны бүрэлдэхүүнд Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн болон шүүхийн захиргааны байгууллагын ажилтан, өмгөөлөгч, прокурор орохыг хориглох бөгөөд тэдгээрээс бусад хуульч тус хороонд нэрээ дэвшүүлэх эрхтэй.

 

Гурав.Нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа

    3.1.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны 1 гишүүний орон тоонд Шүүхийн захиргааны тухай хууль болон Монголын Хуульчдын холбооны дүрэмд заасан шаардлагыг хангасан хуульч зөвхөн өөрийн нэрийг дэвшүүлнэ.

 

    3.2.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшүүлэх ажиллагаа 2015 оны 08 дугаар сарын 10-ны өдрийн 09:00 цагт эхэлж, 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагт дуусгавар болно.

 

    3.3.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвших сонирхолтой хуульч Хуульчдын холбоон дээр биечлэн ирж, нэрээ дэвшүүлнэ.

 

Дөрөв.Нэр дэвшигчид тавигдах шаардлага

    4.1.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшигч нь Шүүхийн захиргааны тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.3 дахь хэсэгт зааснаар дор дурдсан шаардлагыг хангасан байна:

 

    4.1.1.хууль зүйн өндөр мэргэшилтэй;

    4.1.2.хууль зүйн болон шүүн таслах ажлын туршлагатай;

    4.1.3.мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласан.

 

Тав.Бүрдүүлэх материал

    5.1.Нэр дэвшигч нь дор дурдсан материалыг бүрдүүлж, Хуульчдын холбоонд хүргүүлнэ:

 

    5.1.1.Төрийн албан хаагчийн анкет;

    5.1.2.Хоёр хувь цээж зураг /3х4/;

    5.1.3.Иргэний үнэмлэхний хуулбар;

    5.1.4.Мэргэжлээрээ 10-аас доошгүй жил ажилласныг нотлох баримт.

 

Зургаа.Материал ирүүлэх хугацаа, хаяг

    6.1.Шүүхийн мэргэшлийн хорооны гишүүнд нэр дэвшигчийн материалыг 2015 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл Хуульчдын холбооны Шалгалтын хороо дор дурдсан хаягаар хүлээн авна.

 

Хаяг: Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай-7, Монголын Хуульчдын холбооны байр, 4 давхар, 403 тоот.

 

Холбоо барих утас: 70116007, 70116995

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн