"ЗАЛУУЧУУДЫН ЗОХИСТОЙ ХӨДӨЛМӨР" ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭНИЙ БҮХ ГИШҮҮДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ БОЛЛОО

2023-02-06 | Уншсан: 261

                                      

 

           Монголын Хуульчдын холбоо нь  “Залуучуудын зохистой хөдөлмөр” үндэсний сүлжээний хамтрагч байгууллагаар ажиллаж байна. Олон Улсын Хөдөлмөрийн байгууллага, Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж буй  “Залуучуудын зохистой хөдөлмөр” үндэсний сүлжээний бүх гишүүдийн төлөөлөгчдийн хурал 2023 оны хоёрдугаар сарын 01-ний өдөр боллоо. Тус хурлаар сүлжээний Удирдах зөвлөлийн гишүүд, зохицуулагч байгууллагыг сонгон, шинээр хамтран ажиллах байгууллагуудыг батламжилж, 2023 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлээ тогтов. 

2023 оны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

1. Сүлжээний хамтрагч байгууллагуудын чадавхыг дээшлүүлэх, 

2. Хөдөлмөрийн тухай хуулийг олон нийтэд сурталчлах,

3. Залуучуудын ажил амьдралын балансыг тэнцвэржүүлэх чиглэлээр нөлөөллийн кампанит ажил зохион байгуулах зэргийг тодорхойлон, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулахаар тогтоод байна. 

     Монголын Хуульчдын холбоо нь  “Залуучуудын зохистой хөдөлмөр” үндэсний сүлжээний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлийн хүрээнд, залуучуудын зохистой хөдөлмөр эрхлэлтэд бодитой хувь нэмэр оруулах зорилгоор хамтран ажиллах болно.

 

 

МОНГОЛЫН ХУУЛЬЧДЫН ХОЛБОО

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн