“ГЭР БҮЛИЙН ХҮЧИРХИЙЛЛИЙН ХОХИРОГЧИД ЭРХ ЗҮЙН ТУСЛАЛЦАА ҮЗҮҮЛЭХЭД ӨМГӨӨЛӨГЧИЙН ҮҮРЭГ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД УРЬЖ БАЙНА

2021-04-15 | Уншсан: 749

   Олон Улсын хөгжлийн эрх зүйн байгууллага (IDLO) нь Канад Улсын Засгийн газрын санхүүжилтээр “Монгол Улсад жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх үйл ажиллагааг бэхжүүлэх” төслийг 2019-2022 онд хэрэгжүүлж байгаа билээ.

   Тус төсөл нь гэр бүлийн хүчирхийлэл(ГБХ)-ийн хохирогчдын эрх зүйн туслалцаа авах хүртээмжийг сайжруулах зорилготой бөгөөд энэ хүрээнд өмгөөлөгчдийг чадавхжуулах, олон нийтийн эрх зүйн мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, хууль зүйн туслалцаа авах эрхийг хангахаар Монголын Хуульчдын холбоотой хамтын ажиллагааны санамж бичгийг байгуулж, өмгөөлөгчдийг мэргэшүүлэх, сургагч багшаар бэлтгэх сургалтыг өнгөрсөн жил хамтран зохион байгуулсан.

   Энэ удаа Монголын Хуульчдын холбооноос магадлан итгэмжлэгдсэн “Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод эрх зүйн туслалцаа үзүүлэхэд өмгөөлөгчийн үүрэг” сэдэвт сургалтын хөтөлбөрийн дагуу өмгөөлөгчдийг мэргэшүүлэх сургалтыг явуулах бөгөөд хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын 1 багц цагт тооцогдоно. Сургалтыг төслийн хүрээнд бэлтгэгдсэн сургагч багш нар удирдан чиглүүлнэ.

   Сургалтын эхний ээлж 2021 оны хоёрдугаар сарын 27-ны өдөр зохион байгуулсан бөгөөд хоёрдугаар ээлжийн сургалтыг 2021 оны дөрөвдүгээр сарын 24-ний өдөр вебинар хэлбэрээр зохион байгуулахаар төлөвлөөд байна.

   СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО:

   ГБХ-ийн хохирогчид эрх зүйн туслалцаа, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хохирогч төвтэй хандлагыг хэрэгжүүлэхэд өмгөөлөгчдийн ур чадварыг хөгжүүлэх, тэднийг мэргэшүүлэх юм. 

Сургалтад оролцогчид сургалтын эцэст дараах үр дүнд хүрсэн байна: Үүнд:

-ГБХ-тэй тэмцэх чиглэлд өмгөөлөгчийн оролцоо болон бусад байгууллагатай хэрхэн хамтран ажиллах талаар ойлголтоо бататгана,

-ГБХ-ийн хохирогчид хэрхэн хохирогч төвтэй эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх чиглэлээр мэдлэгээ гүнзгийрүүлнэ,

-ГБХ-ийн хохирогчийн эрхийг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагааны явцад хэрхэн хамгаалах талаар мэдлэгтэй болж, практикт хэрэгжүүлэх боломжтой болно.

  Сургалтад хамрагдах хүсэлтэй өмгөөлөгчид ЭНД ДАРЖ дарж бүртгүүлнэ үү!  Сургалтад хамрагдах өмгөөлөгчдийн тоо хязгаартай бөгөөд эхний сургалтад хамрагдсан хуульчид дахин оролцох боломжгүй. Мөн хамгийн эхэнд хандсан нь сургалтад хамрагдах боломжтой болохыг анхаарна уу. (Оролцогчдын тоо бүрдмэгц бүртгэл хаагдах болно)

Сургалтын хөтөлбөртэй ЭНД ДАРЖ танилцана уу!

  Жич: Сургалтад хамрагдсан өмгөөлөгчид 2021 оны хуульчийн үргэлжилсэн сургалтын нэг багц цаг тооцох бөгөөд сертификат олгоно. Сургалтын төлбөр болох 42.500 төгрөгийг хамтран зохион байгуулагч байгууллагаас санхүүжүүлнэ.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн