"Захиргааны процессын эрх зүй: Эрх зүйн урьдчилсан хамгаалалт" ном хэвлэгдэн гарлаа.

2020-11-04 | Уншсан: 3021

   Хуульч, судлаач Г.Мөнхтулга, Г.Мөнхсайхан нарын "Захиргааны процессын эрх зүй: Эрх зүйн урьдчилсан хамгаалалт" ном хэвлэгдэн гарлаа.

  Энэхүү бүтээл нь Захиргааны процессын эрх зүй дэх урьдчилсан хамгаалалтын эрх зүйн зохицуулалтыг харьцуулсан эрх зүйн үүднээс судлан, Монгол Улсын Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн холбогдох зүйл заалтыг шүүхийн практикт хэрэглэхэд тулгамдаж буй зарим асуудлыг хөндөн тавьсан нэг сэдэвт судалгааны ажил юм. 

  Тус номыг "Интер ном", "Азхур", "МУИС-Пресс" номын дэлгүүр болон Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн номын худалдаанаас худалдан авах боломжтой.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн