МЭДЭЭЛЭЛ

2020-09-30 | Уншсан: 451

   Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их Хурлыг 2020 оны 10 дугаар сарын 03 -ны өдөр Дотоод хэргийн их сургууль дээр зохион байгуулах бөгөөд 07 цаг 30 минутаас 08 цаг 30 минут хүртэл хугацаанд Их Хурлын төлөөлөгчдийг бүртгэж, мандат олгох тул Өмгөөлөгчид Та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

Жич: Хурлын төлөөлөгчдийг бүртгэж, мандат олгоход иргэний үнэмлэх зайлшгүй байх ёстойг анхаарна уу.

Дотоод хэргийн их сургуулийн хаяг, байршил:

ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ХОЛБООНЫ ИХ ХУРЛЫГ
ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСЭГ

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн