ХУУЛЬЧИЙН МӨНГӨ УГААХ ЭРСДЛИЙН СУДАЛГААНД ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ!

2020-04-16 | Уншсан: 763

    Монгол Улсын Сангийн сайдын 2020 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 20 дугаар тушаалаар байгуулагдсан Ажлын хэсэг Монгол Улсын Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдлийн үнэлгээг шинэчлэн хийж байна. Иймд Хуульчид Та бүхэн мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасан үүргээ биелүүлж, үндэсний эрсдлийн үнэлгээний судалгааг ЭНД дарж бөглөж,  идэвхтэй, хариуцлагатай оролцоно уу.  

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн