"Монгол Улс болон БНСУ-ын Захиргааны хууль тогтоомж" хуулийн орчуулгын ном хэвлэгдлээ

2020-02-28 | Уншсан: 3564

 Өмгөөллийн “Эл Би Партнерс” ХХН-өөс захиргааны эрх зүйн чиглэлээр судалгаа-шинжилгээний ажил хийж байгаа эрдэмтэн-судлаачид, салбарын хуульчид, хууль зүйн чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад зориулан Монгол Улсын Захиргааны Ерөнхий хууль, Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийг монгол хэлнээс солонгос хэлэнд, БНСУ-ын Захиргааны урьдчилан шийдвэрлэх ажиллагааны хууль, Захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх хуулийг солонгос хэлнээс монгол хэлэнд тус тус орчуулан хүргэж байна.

 Холбоо барих: Утас :(+976)-7711-0963, (+82)- 070-7574-8464

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн