ДӨРӨВДҮГЭЭР ИХ ХУРЛЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧӨӨР 525 ХУУЛЬЧ СОНГОГДЛОО

2019-10-15 | Уншсан: 3621

   Монголын Хуульчдын холбооны Зөвлөлийн ээлжит бус хурал 2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр болж, Хуульчдын холбооны дөрөвдүгээр Их хурлын төлөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалтыг баталгаажууллаа.

   Зөвлөл нь холбогдох хууль, дүрэм болон Монголын Хуульчдын холбооны Их хурлын төлөөлөгч сонгох журам, Хуульчдын холбооны дөрөвдүгээр Их хурлын төлөөлөгч сонгох сонгуулийн санал хураалтын цахим системийн дүнг тус тус үндэслэн шүүгчдийн төлөөллөөс 97, прокурорын төлөөллөөс 113, өмгөөлөгчдийн төлөөллөөс 210, бусад хуульчдын төлөөллөөс 105 төлөөлөгчийн нэрсийн жагсаалтыг баталгаажуулав.

  Их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдсон Шүүгчдийн төлөөллийн нэрсийн жагсаалтыг ЭНД, Прокуроруудын төлөөллийн нэрсийн жагсаалтыг ЭНД, Өмгөөлөгчдийн төлөөллийн нэрсийн жагсаалтыг ЭНД, Бусад хуульчдын төлөөллийн нэрсийн жагсаалтыг ЭНД дарж харна уу.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн