"Шүүгчийн хараат бус байдлын баталгаа -Шүүхийн томилгоо" хэлэлцүүлэг болно

2019-04-10 | Уншсан: 463

   Оюуны Инноваци эрх зүйн судалгааны төвийн судлаачид, хууль зүйн доктор, профессор О.Мөнхсайхан нар бодлогын судалгаанд суурилсан бодлогын зөвлөмжийг танилцуулж, хэлэлцүүлнэ.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн