"ЗАХИРГААНЫ АКТ" ВИДЕО ХИЧЭЭЛ

2019-02-27 | Уншсан: 1133

    Ханнс-Зайделийн сан,  “Эрх зүйн боловсрол” академи хамтран хуульчдад зориулж эрх зүйн зарим тулгамдсан сэдвийг хөндсөн “Видео сургалт” хөтөлбөрийг энэ оноос хэрэгжүүлж буй. Энэхүү цуврал сургалтын эхний хичээлийг "Захиргааны акт" сэдвээр бэлтгэлээ.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн