“ХҮН ХУДАЛДААЛАХ ГЭМТ ХЭРЭГТЭЙ ТЭМЦЭХЭД ӨМГӨӨЛӨГЧДИЙН ОРОЛЦОО” сургалт

2018-10-05 | Уншсан: 2595

Зорилго:

 • Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бэлгийн мөлжлөгийн хохирогчдод хууль зүйн туслалцаа үзүүлэхэд өмгөөлөгчдийг чадавхжуулахад чиглэнэ.

 

Хугацаа:

 • 2018 оны 10 дугаар сарын 11

 

Хаана:

 • Novotel зочид буудал 4-р давхарт /Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн хажууд байрлах/

Оролцогчдын тоо: 30 өмгөөлөгч

Тавигдах шаардлага:

 • 5-с дээш жил эрүүгийн хэргээр дагнан ажилласан.
 • Хохирогчийн эрх ашгийг хамгаалан ажиллах хүсэл сонирхолтой.
 • Өмнө нь энэ төрлийн сургалтад хамрагдаж байгаагүй өмгөөлөгч байх

Хөтөлбөр

Хугацаа

Сэдэв

9:40-10:00

Бүртгэл

10:00-10:45

Нээлт

 • Л.Нямгэрэл- МУ-д Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн Ажлын албаны дарга
 • Д.Түвшинтамир-МХХ-ны Өмгөөлөгчдийн хорооны Тэргүүн
 • Г.Ганбаясгах - Хүйсийн тэгш эрх төв

10:45-11:15

Хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрх зүйн орчин

 • Г.Амаржаргал-Хууль сахиулах их сургууль

11:15-11:30

Цайны завсарлага

11:30-12:00

Хүн худалдаалах гэмт хэрэг-Прокурорын хяналт

 • Г.Оюунболд – УЕПГ-ын Сургалт, судалгааны төвийн хяналтын прокурор, сургагч багш

12:00-12:30

Хүн худалдаалах гэмт хэргийн өнөөгийн нөхцөл байдал, хэргийн шийдвэрлэлт

 • Ж.Төмөрбат –ЭЦА-ны Зохион байгуулалттай бүлэг, хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тасгийн эрүүгийн ахлах төлөөлөгч

12:30-13:30

Үдийн хоол

13:30-14:00

Хохирогчийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалан ажиллахад өмгөөлөгчдийн оролцоо

 • Д.Баасансүрэн-Өмгөөлөгч, Хуульч, Докторант

Чиглүүлэгч: Г.Ганбаясгах, ХТЭТ-ийн тэргүүн

14:00-14:30

Бүлгийн ажил 1

 • Хүн худалдаалах гэмт хэрэг, түүний төрөл, хэлбэрүүд

14:30-15:00

Бүлгийн ажлын танилцуулга

15:00-15:30

Бүлгийн ажил 2

 • Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчийн онцлог

15:30-16:00

Бүлгийн ажлын танилцуулга

16:00-16:15

Цайны завсарлага

16:15-16:45

Бүлгийн ажил 3

 • Хохирогч төвтэй өмгөөлөл - Хамтын ажиллагаа

16:45-17:15

Бүлгийн ажлын танилцуулга

17:15-17:30

Дүгнэлт, хаалт

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн