Монголын хуульчдын холбооноос Хуульчийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн үр нөлөөг дээшлүүлэх, давхардал хийдэл болон зөрчлийг арилгуулах, хуулийг боловсронгуй болгох зорилгоор “Хэрэгжилтийн үр нөлөөний судалгаа"-г хийж байна.

2017-07-18 | Уншсан: 8215

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн