2020-06-03

“ХҮНИЙ ЭРХИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТ” ЦАХИМААР ЯВАГДАЖ БАЙНА

2020.06.09-ний өдөр: “КОВИД-19-ийн үед Засгийн газрын хүлээх хариуцлага-Иргэдийн мэдэх эрх” сэдвээр, 2020.06.16-ны өдөр “Ковид-19 үеийн Бизнес ба хүний эрх: Дижитал эрх, харилцаа холбоо” сэдвээр тус тус болох юм.
дэлгэрэнгүй

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн