2021-01-13

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬД 2019 ОНД ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТӨД НИЙЦЭЭГҮЙ ШИНЭЭР БАТЛАГДСАН ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ШИНЖЛЭХ НЬ

2020 оны 12 сарын 25-ны өдрийн байдлаар Үндсэн хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцүүлэх зорилгоор Улсын Их Хурлаас 10-аад хууль баталжээ. Эдгээр хууль болон хэлэлцэж буй хуулийн төслийн зохицуулалт Монгол Улсын Үндсэн хуульд 2019 онд оруулсан нэмэлт, өөрчлөлтөд нийцэхгүй байгааг дараах хэсэгт авч үзэв.
дэлгэрэнгүй

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн