Өмгөөлөлийн хуулийн этгээдийн лавлагаа

# Нэр
1 Өмгөөллийн "Вэллс" ХХН
2 Өмгөөллийн "Анта энд партнерс" ХХН
3 Өмгөөллийн "Хийморь Хүннү" ХХН
4 Өмгөөллийн "Монгол Өмгөөлөгч" ХХН
5 Өмгөөллийн "Монгол Зарга" ХХН
6 Өмгөөллийн "Цэгц хууль" ХХН
7 Өмгөөллийн "Үнэмлэхүй эрх" ХХН
8 Өмгөөллийн "Жалайрчо" ХХН
9 Өмгөөллийн "Илч" товчоо ХХН
10 Өмгөөллийн "Сувд Анд партнерс" ХХН
11 Өмгөөллийн "Эл Би Партнерс" ХХН
12 Өмгөөллийн "ГүенБанзай партнерс" ХХН
13 Өмгөөллийн "Сэцэн Адвокейтс" ХХН
14 Өмгөөллийн "Ди энд Ди Консул" ХХН
15 Өмгөөллийн "ЮниЛекс" ХХН
16 Өмгөөллийн "Элч" ХХН
17 Өмгөөллийн "Монгол Элч Консалтинг" ХХН
18 Өмгөөллийн "Эксперт консалтинг" ХХН
19 Өмгөөллийн "Сонгох чадвар" ХХН /ХОВД аймаг/
20 Өмгөөллийн "Адвокатконсалтинг" ХХН
21 Өмгөөллийн "Ананд Адвокатс" ХХН
22 Өмгөөллийн "Үндсэн Эрх" ХХН
23 Өмгөөллийн "Биэндэ" ХХН
24 Өмгөөллийн "Цэц" ХХН
25 Өмгөөллийн "Эм И Эм Жи Эл" ХХН
26 Өмгөөллийн "И Эл Би партнерс" ХХН
27 Өмгөөллийн "Кэй И Партнерс"ХХН
28 Өмгөөллийн "Лексус энд Партнершип" ХХН
29 Өмгөөллийн "Юстиэс консалтинг" ХХН
30 Өмгөөллийн "Легал полиси" ХХН
31 Өмгөөллийн "Заяа энд Золоо" ХХН
32 Өмгөөллийн "Их цайз консалтинг" ХХН
33 Өмгөөллийн "Цэгц Соёмбо" ХХН
34 Өмгөөллийн "Эл Ар Си Эм" ХХН
35 Өмгөөллийн "И Эл Си" ХХН
36 Өмгөөллийн "Лекс Ин Июс" ХХН
37 Өмгөөллийн "Глобал диал" ХХН
38 Өмгөөллийн "Инсто Лекс" ХХН
39 Өмгөөллийн "Батбаяр энд Партнэрс" ХХН
40 Өмгөөллийн "Энх Уран итгэл" ХХН
41 Өмгөөллийн "Өлгий адвокат" ХХН
42 Өмгөөллийн "Үлэмж партнерс" ХХН
43 Өмгөөллийн "Би Энд Ти" ХХН
44 Өмгөөллийн "Эрх зүй ирээдүй" ХХН
45 Өмгөөллийн "Эй Ди Ти" ХХН
46 Өмгөөллийн "Хамаг-Монгол-Хуульч" ХХН
47 Өмгөөллийн "Эм Жэй Эл Атторнейс" ХХН
48 Өмгөөллийн "Монголиан Легал Коунселлор" ХХН
49 Өмгөөллийн "Алтан зөвлөх" ХХН
50 Өмгөөллийн "Кватуор Адвокатус" ХХН
51 Өмгөөллийн "Дэнс Легал" ХХК
52 Өмгөөллийн Барристер кастос ХХН
53 Өмгөөллийн "Эм Ди Эс Энд хаанлекс" ХХН
54 Өмгөөллийн "Хаш-Эрдэнэ ба хамтрагчид" ХХН
55 Өмгөөллийн "Цэхч Хишигтэн" ХХН
56 Өмгөөллийн "Арлекс Консалтинг Сервисез" ХХК
57 Өмгөөллийн "Цогт энд Нандин" ХХН
58 Өмгөөллийн "Жи Ти Эс Адвокатс" ХХН
59 Өмгөөллийн "Грандпартнерс" ХХН
60 Өмгөөллийн "Вис Лекс" ХХН
61 Өмгөөллийн "Эй Эм энд партнерс" ХХН
62 Өмгөөллийн "Лояал калтроф" ХХН
63 Өмгөөллийн "Админ адвокате" ХХН
64 Өмгөөллийн "Ёс" ХХН
65 Өмгөөллийн "Зөв зохицол" ХХН
66 Өмгөөллийн "Юнайтед партнерс лоу фирм" ХХН
67 Өмгөөллийн "Финаншэл лоо консалтинг" ХХН
68 Өмгөөллийн "Инке" ХХН
69 Өмгөөллийн "Цэц мэргэн" ХХН
70 Өмгөөллийн "Сүлд консалтинг" ХХН
71 Өмгөөллийн "Хэм консалтинг" ХХН
72 Өмгөөллийн "Мераки лойерс" ХХН
73 Өмгөөллийн "Хүмүүн консалтинг" ХХН
74 Өмгөөллийн "Цэц билэг" ХХН
75 Өмгөөллийн "Монгол анвалт" ХХН
76 Өмгөөллийн "Эн Энд Би Эдвокэйтс" ХХН
77 Өмгөөллийн "Эрхэм хуульч" ХХН
78 Өмгөөллийн "Тэргүүн заргач" ХХН
79 Өмгөөллийн "Соёмбо партнерс" ХХН
80 Өмгөөллийн "Эм Эл Эс партнерс" ХХН
81 Өмгөөллийн "Зарчим" ХХН
82 Өмгөөллийн "Зөвлөх партнер" ХХН
83 Өмгөөллийн "Би Зи Легал консалтанси" ХХН
84 Өмгөөллийн "Консэнт" ХХН
85 Өмгөөллийн "Ашид адвокатс" ХХН
86 Өмгөөллийн "Дэрэм энд партнерс" ХХН
87 Өмгөөллийн "Даяар лигал" ХХН
88 Өмгөөллийн "Тэргүүн зөвлөх" ХХН
89 Өмгөөллийн "Хишиг консалтинг" ХХН
90 Өмгөөллийн "Тод гаргалгаа" ХХН
91 Өмгөөллийн "Туул онол" ХХН
92 Өмгөөллийн "Нарманд энд баяр" ХХН
93 Өмгөөллийн "Өрөг консалт" ХХН
94 Өмгөөллийн "Легал инфэрэнс" ХХН
95 Өмгөөллийн "Монгол глобал партнерс" ХХН
96 Өмгөөллийн "Де Юре партнерс" ХХН
97 Өмгөөллийн "Черби" ХХН
98 Өмгөөллийн "Монгол мянган лекс" ХХН
99 Өмгөөллийн "Эй Зэт Эс ассошиэйтс" ХХН
100 Өмгөөллийн "Агаа энд партнерс" ХХН
101 Өмгөөллийн "Легал мастер" ХХН
102 Өмгөөллийн "Цогц эрх партнерс" ХХН
103 Өмгөөллийн "Эс Ю Эн консалтинг" ХХН
104 Өмгөөллийн "Монголиан легал экспертс" ХХН
105 Өмгөөллийн "Ландмэнь консалтинг" ХХН
106 Өмгөөллийн "Номос" ХХН
107 Өмгөөллийн "Дотно зөвлөх консалтинг "ХХН
108 Өмгөөллийн "Дэнс хурд" ХХН
109 Өмгөөллийн "Асион Хуулийн фирм" ХХН
110 Өмгөөллийн "Мөнх хасагт" ХХН
111 Өмгөөллийн "Веритас партнерс" ХХН
112 Өмгөөллийн "Дархан эрх" ХХН
113 Өмгөөллийн "Наян" ХХН
114 Өмгөөллийн "Фемжа консалтинг" ХХН
115 Өмгөөллийн "Шилүүс Лоу групп" ХХН
116 Өмгөөллийн "ЭНБ партнерс" ХХН
117 Өмгөөллийн "Баяр энд партнерс" ХХН
118 Өмгөөллийн "Грандлекс" ХХН
119 Өмгөөллийн "Зөвлөх хуульч" ХХН
120 Өмгөөллийн Би И Би партгерс" ХХН
121 Өмгөөллийн "Өд" ХХН
122 Өмгөөллийн "Жастис консалтинг сервис" ххн
123 Өмгөөллийн "Соёмбо легал партнерс" ХХН
124 Өмгөөллийн "Бринг консалтинг" ХХН
125 Өмгөөллийн "Глобал лекс" ХХН
126 Өмгөөллийн " Ханару консалтинг" ХХН
127 Өмгөөллийн " Төв консалтинг" ХХН
128 Өмгөөллийн "Ренчин" ХХН
129 "Өмгөөллийн Легал Про" ХХН
130 "Өмгөөллийн Иргэний хөтөч" ХХН
131 "Өмгөөллийн Номин тусч консалтинг" ХХН
132 "Өмгөөллийн Эф Өү Эм Партнерс" ХХН
133 "Өмгөөллийн Юү Би Эф Консалтинг" ХХН
134 "Өмгөөллийн Эн Жи Гэйтс" ХХН
135 "Өмгөөллийн Онч Сэцэн" ХХН
136 "Өмгөөллийн УБ хуулийн оффис" ХХН
137 "Өмгөөллийн Бэрс Партнерс" ХХН
138 Өмгөөллийн “Юу Би хуульчид” ХХН
139 Өмгөөллийн ““Ви Ай Пи ло фирм” ХХН
140 Өмгөөллийн “Прайд легал консалтинг” ХХН
141 Өмгөөллийн "Чирха өвгөн" ХХН
142 Өмгөөллийн "Юстиция Консалтинг" ХХН
143 Өмгөөллийн "Бест лав консалтинг" ХХН
144 Өмгөөллийн "Улаанбаатар адвокейтс" ХХН
145 Өмгөөллийн "Цэц партнерс" ХХН
146 Өмгөөллийн "Арвай тамга" ХХН
147 Өмгөөллийн "Цэгц чадвар" ХХН
148 Өмгөөллийн "Эм Би Эс партнерс" ХХН
149 Өмгөөллийн "Хэруга партнерс" ХХН
150 Өмгөөллийн "Легал гейт" ХХН
151 Өмгөөлийн "Мон-Ло" ХХН
152 Өмгөөллийн "Нийслэл адвокэйтс" ХХК
153 Өмгөөллийн "Юстиниан" ХХН
154 Өмгөөллийн "Жүрис Доктор Адвокатес" ХХН
155 Өмгөөллийн "Мэргэн хуульч" ХХН
156 Өмгөөллийн "Зуун эрхэс консалтинг" ХХН
157 Өмгөөллийн "Гэрээт легал групп" ХХН
158 Өмгөөллийн "Түвшин ёс" ХХН
159 Өмгөөллийн "Факт консалтинг" ХХН
160 Өмгөөллийн "Уорлд жастис консалтинг" ХХН
161 Өмгөөллийн "Цэцэн хуульч консалтинг" ХХН
162 Өмгөөллийн "Легал Протекшн" ХХН
163 Өмгөөллийн "Таван Лекс" ХХН
164 Өмгөөллийн "Авокат Женерал" ХХН
165 Өмгөөллийн "БАТ-ТУЛГАТ" консалтинг ХХН
166 Өмгөөллийн "Жастис Монгол" Консалтинг ХХН
167 Өмгөөллийн "Леонис Партнерс" ХХН
168 Өмгөөллийн Алтан гэрэгэ Партнерс ХХН
169 Өмгөөллийн "ТИ ЭНД ТИ ЛЕГАЛ СЕРВИС" ХХН
170 Өмгөөллийн "Новус Лоо Групп" ХХН
171 Өмгөөллийн "Глобал Легал Бридж" ХХН
172 Өмгөөллийн "Лайт Бридж" ХХН
173 Өмгөөллийн Лояал Менторс ХХН
174 Өмгөөллийн "Амбрелла" ХХН
175 Өмгөөллийн "Авинекс Партнерс" ХХН
176 Өмгөөллийн "Дүйцэх эрх" ХХН
177 Өмгөөллийн Сийл Лайн ХХН
178 Өмгөөллийн Сод Консалтинг Лоу Фирм ХХН
179 Өмгөөллийн Фемида Дэнс ХХН
180 Өмгөөллийн ОМН Партнершип ХХН
181 Өмгөөллийн Лав Тактикал Консалтинг ХХН
182 Өмгөөллийн Эрх, Эрх чөлөөний түлхүүр ХХН
183 Өмгөөллийн "ЭНУГ Консалтинг" ХХН
184 Өмгөөллийн БАТ-ОНОЛТ ХХН
185 Өмгөөллийн "МОН-ЛЕКС ТОВЧООН" ХХН
186 Өмгөөллийн "АСУ АДВОКАТС" ХХН
187 Өмгөөллийн "ЦЭЦ-УНДАРГА" ХХН
188 Өмгөөллийн АДЕПТУС ФИРМ ХХН
189 Өмгөөллийн Монголиан Сивилист Партнер ХХН
190 Өмгөөллийн Лекс Про ХХН
191 Өмгөөллийн Номин Энд Адвокатс ХХН
192 Өмгөөллийн Коморэби Партнерс ХХН
193 Өмгөөллийн Шударга Тэмүүлэл Консалтинг ХХН
194 Өмгөөллийн Эф Би Эл Си ХХН
195 Өмгөөллийн Ди Би энд Жи Ти Эс ХХН
196 Өмгөөллийн Үнэн Журам ХХН
197 Өмгөөллийн Лоо энд Комплайнс ХХН
198 Өмгөөллийн Эс Энд Ти Эс Партнерс ХХК
199 Өмгөөллийн Хаанлекс Партнерс ХХН
200 Өмгөөллийн Сүлд Легал Партнерс ХХН
201 Өмгөөллийн "ДИЛИЖЕНТ ПАРТНЕРС" ХХН
202 Өмгөөллийн Юнайтед Лекс Партнерс ХХН
203 Өмгөөллийн НЭР ТӨР ХХН
204 Өмгөөллийн "ЛОЖИК ЛАВ" ХХН
205 Өмгөөллийн "Өү Ти Эс Адвокатс" ХХН
206 Өмгөөлллийн "Енке Монголиа" ХХН
207 Өмгөөллийн "Заргач Зараа" ХХН
208 Өмгөөллийн "Бест Про" ХХН
209 Өмгөөллийн "Даваа эйнд Лойер"ХХН
210 Өмгөөллийн "Легал Лид" ХХН
211 Өмгөөллийн "Глобал Спешл кредит консалтинг" ХХН
212 Өмгөөллийн "Си Би Эл Си"
213 Өмгөөллийн "Өү Эс Ди Партнерс" ХХн
214 Өмгөөллийн "Легал Пойнт" ХХН
215 Өмгөөллийн "Амар Партнерс" ХХН
216 Өмгөллийн "Лаобрелла Консалтинг" ХХН
217 Өмгөөллийн "Сэргэлт хуулийн партнер" ХХН
218 Өмгөөллийн "Дигест" ХХК
219 Өмгөөллийн "Ти Би Консалтинг" ХХК
220 Өмгөөллийн "Сноу Хилл Консалтанси" ХХН
221 Өмгөөллийн "Фиделитас Партнерс" ХХН
222 Өмгөөллийн "Жаспер Лав Фирм" ХХН
223 Өмгөөллийн "Шударга шийдэл" ХХН
224 Өмгөөллийн "Үнэнчир андууд" ХХН
225 Өмгөөллийн "Легал Мэйт" ХХН
226 Өмгөөллийн "Опен Легал Хаус" ХХК
227 Өмгөөллийн "ПрайсуотэрхаусКүүпэрс Легал" ХХН
228 Өмгөөллийн "Төгс энд Ко" ХХК
229 Өмгөөллийн "Фидэллекс БиЭлЭф" ХХН
230 Өмгөөллийн "Гэгээ Солюшн" ХХК
231 Өмгөөллийн "Ви Ар Партнерс" ХХН
232 Грандлекс Партнерс ХХК
233 Өмгөөллийн "Фүүд Легал Консалтинг" ХХК

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн