АНУ-ын Төрийн департментийн тэтгэлэг

Эрдэмтэн, судлаачид болон дунд сургуулийн сурагчдыг 2016 оны зун АНУ-ын Институтиудэд суралцуулах АНУ-ын Төрийн департментийн тэтгэлэг

 

АНУ-ын Элчин сайдын яамнаас олон улсын эрдэмтэд, дунд сургуулийн сурагчдыг 2016 оны Зун АНУ-ын интитутиудад тэтгэлэгтэйгээр суралцахыг (SUSI) урьж байна. SUSI нь эрчимжүүлсэн пост-градуэт шатны академик хөтөлбөр бөгөөд хөтөлбөрт хамрагдагсдад АНУ-ын нийгэм, соёл, институцийг илүү сайн ойлгох боломж олгох сургалтын аялал хөтөлбөрт багтана.    

Хөтөлбөрт АНУ-ын олон янзын дунд сургууль, институциуд оролцох ба 2016 оны 6-р сараас эхлэн 5-6 долоо хоног үргэлжилнэ. 2015 оны 11 дүгээр сарын 23-ний өдрийн хүртэл материал хүлээн авна.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  http://mongolia.usembassy.gov/susi-for-scholars.html

http://exchanges.state.gov/non-us/program/study-us-institutes-scholars

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн