Хүний Нөөцийн Хөгжлийг Дэмжих Jds Тэтгэлэгт Хөтөлбөр

Хүний Нөөцийн Хөгжлийг Дэмжих Jds Тэтгэлэгт Хөтөлбөр

Japanese Grant Aid for Human Resource Development Scholarship Program 2016-2017

 

Монгол Улсын Засгийн газар нь Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар “Хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих JDS тэтгэлэгт хөтөлбөр” (http://jds-scholarship.org/)-ийг 2001 оноос хэрэгжүүлж байна. Хүний Нөөцийн Хөгжлийг Дэмжих JDS Тэтгэлэгт Хөтөлбөрийн зорилго нь “Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөний бодлого боловсруулалт, түүний хэрэгжилтэнд гар бие оролцож, ирээдүйд эх орноо удирдан жолоодохуйц залуу төрийн албан хаагчдыг бэлтгэж, Монгол улсын хүний нөөцийн хөгжлийг дэмжих”-эд оршино.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн