ОЛОН УЛСЫН БАРЫН ХОЛБООНООС (ОУБХ) 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХУВААРЬ

    Хуулийн фирмийн менежмент: Азийн хуулийн фирмийн ирээдүйн төлөв

Сэдэв:

 • Авъяаслаг, залуу хуульчдыг ажилд авч, хөгжүүлэх нь
 • Партнерын харилцааг зохицуулах нь
 • Технологийг ашиглан бүтээмжийг дээшлүүлж, үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээг илүү сайн хангах нь – төлбөрийн шинэ бүтэц илүү үр дүн авчирч чадах уу?
 • Хуулийн фирмээс үйлчлүүлэгч юуг хүлээдэг вэ?  

Хэзээ: 2018 оны нэгдүгээр сарын 18-19

Хаана: Хонгконг, Mandarin Oriental зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны нэгдүгээр сарын 12

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 790 ам.доллар

Эрт шувуухайн хөнгөлөлт: 2017 оны 12 дугаар сарын 8-аас өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 675 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    ОУБХ-ны Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн татварын асуудлаарх 7 дахь удаагийн бага хурал

    Сэдэв: Татвар, компани, банк болон санхүүгийн хуульчид, нягтлан бодогч, банкир, эдийн засагчдад зориулан ОУБХ-ны Татварын асуудал эрхэлсэн хэлтсээс зохион байгуулдаг, олон улсын хэмжээнд болдог хуулийн чухал арга хэмжээний нэг болох уг бага хурлаар компанийн санхүү, татвар болон хөрөнгийн зах зээлд сүүлийн үед гарсан өөрчлөлт дэвшлийн талаар хэлэлцэнэ.

 • Европ болон АНУ-д гарч буй сүүлийн үеийн үйл явдал  
 • Олон талт конвенц, түүний татварын орлогын төлөвлөгөөнд үзүүлэх нөлөөлөл
 • Санхүүжилтэд гарч буй асуудал болон чиг хандлагууд
 • Нэгдэлт, худалдан авалт /Mergers, acquisitions/
 • Татварын зохицуулалт, зөвлөх
 • Сан
 • Улс дамнасан корпораци – Татварын захирлын зөвлөл
 • Үнэ шилжүүлэлт
 • Санхүүгийн байгууллагууд
 • Зээлийн тооцоолуур гм

Хэзээ: 2018 оны нэгдүгээр сарын 29-30

Хаана: Англи, Лондон

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны нэгдүгээр сарын 24

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 600 фунт стерлинг

Эрт шувуухайн хөнгөлөлт: 2017 оны 12 дугаар сарын 15-аас өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 510 фунт стерлинг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    ОУБХ-ны Европын компани болон хувийн M&A-ы асуудлаарх 6 дахь удаагийн бага хурал

Сэдэв:

 • Европын M&A-д гарч буй сүүлийн үеийн үйл явдал
 • Стратегийн vs хувийн хөрөнгө оруулалт: адилхан биш гэж үү?
 • Европын M&A дуудлага худалдаа
 • Европын M&A-ын санхүүжилт
 • Чадвал татвар ав – “Base erosion and profit shifting (BEPS)”
 • Гарах гарцгүй – Дотоодын хяналт болон M&A
 • “Known unknown” 3.0: залилан, залилан мэхлэх үйлдэл, санаатай хуурах, нуун халхлах
 • Европын “carve-out” гүйлгээ
 • “Due diligence” тайлан бэлтгэх

Хэзээ: 2018 оны хоёрдугаар сарын 1-2

Хаана: Франц, Парис, Вандом зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны нэгдүгээр  сарын 26

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 1,125 евро

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны 12 дугаар сарын 22-оос өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 995 евро

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    ОУБХ-ны Олон улсын картелийн асуудлаарх семинар

Хэзээ: 2018 оны хоёрдугаар сарын 14-16

Хаана: Франц, Парис, Интерконтинентал зочид буудал

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    Технологийн салбар дахь M&A-ы асуудлаарх 3 дахь удаагийн бага хурал

 Сэдэв:

 • Европын технологийн салбарын M&A-д гарч буй сүүлийн үеийн үйл явдал
 • Технологийн салбарын M&A-ы худалдагчийн хариуцлага
 • Технологийн компанийг худалдахад хувьцаа эзэмшигчдийн хэлэлцээрийн нөлөө
 • Технологийн салбарын M&A-ы монополийн эсрэг нөхцлүүд
 • Технологийн салбарын M&A-ы “carve-out” гүйлгээ
 • Технологийн салбарын M&A-ы бүтэц
 • Технологи ба нийтийн M&A-ы (Takeovers, IPO)

Хэзээ: 2018 оны хоёрдугаар сарын 23-24

Хаана: Испани, Барселон, Евростар Гранд Марина зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны хоёрдугаар сарын 16

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 970 евро

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны нэгдүгээр сарын 12-оос өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 870 евро

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    ОУБХ-ны Арбитрын 21 дэхь удаагийн өдөрлөг: Олон улсын арбитрууд арбитрын эрх зүйн дэглэмийг тогтоох нь – pacta sunt servanda, bona fide

Сэдэв:

 • Олон улсын арбитрууд хүлээн зөвшөөрсөн “bona fide”-ын зарчмуудын үр дүн
 • Олон улсын арбитруудыг гаргасан “pacta sunt servanda”-ын зарчим
 • Олон улсын арбитрууд гаргасан гэрээ, хэлэлцээний нөхцлийн тайлбарын дүрэм
 • Олон улсын арбитрууд арбитрын эрх зүйн дэглэмийг тогтоох талаар олон улсын арбитрын гурван од арбитртай ярилцлага хийх

Хэзээ: 2018 оны хоёрдугаар сарын 25-26

Хаана: Аргентин, Буэнос-Айрес, Хилтон Пуэрто Мадеро зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны хоёрдугаар сарын 14

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 835 ам.доллар

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны нэгдүгээр сарын 10-аас өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 690 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    ОУБХ-ны Баялаг шилжүүлгийн олон улсын практикийн талаарх бага хурал

Сэдэв:

 • Хил дамнасан өв, хөрөнгө оруулалт, ивээн тэтгэлт
 • Гэрлэлтийн гэрээ болон бусад гэр бүлийн хууль
 • Гарах татварыг төлөвлөх нь
 • Амжилттай гэр бүлийн сургамжаас
 • Зөвлөхийн хариуцлага, хувь хүний нууцлалыг хадгалах
 • Урлагийн бүтээл, хувий үйлчлүүлэгч
 • Дэлхийн зах зээл, чиг хандлага
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зөвлөгөөг олон улсын түвшинд гаргах нь: бэрхшээл, гарц
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн хуулийн зөвлөхийн үүрэгт гарч буй өөрчлөлт
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд үзүүлэх цагаачлалын нөлөө
 • Өнөөгийн зах зээлийн нөхцөлд үл хөдлөх хөрөнгийн хөрөнгө оруулалтыг санхүүжүүлэх нь

Хэзээ: 2018 оны Г гуравдугаар сарын 5-6

Хаана: Англи, Лондон, Клериж зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны хоёрдугаар сарын 26

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 875 фунт стерлинг

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны нэгдүгээр сарын 26-аас өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 785 фунт стерлинг

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

ОУБХ-ны Азид суурилсан олон улсын санхүүгийн хуулийн талаарх 3 дахь удаагийн бага хурал

Сэдэв:

 • Ази дахь үл хөдлөх хөрөнгийн итгэмжлэгдсэн хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн санхүүжилт: бэрхшээл, төлөв байдал
 • Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан: Азийн активын менежерүүдэд нээлттэй маркетинг паспорт 
 • Чанаргүй зээлийн өсөлт
 • Жендерийн тэгш байдал
 • Ази дахь хөрөнгийн биржийн өрсөлдөөн, бэрхшээл
 • “FinTech”-ын хөгжил: банк, үнэт цаасны зах зээлд үзүүлэх нөлөө
 • Нэгдэлт, санхүүгийн хөшүүрэг
 • Хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг нэмэгдүүлэх
 • Онлайн төлбөрийн системийн хөгжил

Хэзээ: 2018 оны гуравдугаар сарын 7-9

Хаана: Хонгконг, Конрад зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны гуравдугаар сарын 2

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 1,030 ам.доллар

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны нэгдүгээр сарын 26-аас өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 915 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн талаарх олон улсын 19 дэхь удаагийн бага хурал

Сэдэв: Хувийн хөрөнгө оруулалтын сангийн зах зээлийн өнөө болон ирээдүй, гарч буй өөрчлөлтийн талаар хэлэлцүүлэг

Хэзээ: 2018 оны гуравдугаар сарын 11-13

Хаана: Англи, Лондон, Интерконтинентал зочид буудал

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

    2 жил тутам зохион байгуулагддаг ОУБХ-ны Латин Америкийн бүсийн чуулга уулзалт

Сэдэв: Тус чуулга уулзалтын үеэо Латин Америкийн бүс дэхь монополь, авилга, байгалы орчны хамгаалал, ногоон эрчим хүч, татвар, арбитр, дэд бүтцийн хөгжил, хөдөлмөр эрхлэлт, оюуны өмч, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл, хуулийн фирм, тогтвортой хөгжил зэрэг асуудлаар хэлэлцэнэ.

Хэзээ: 2018 оны гуравдугаар сарын 14-16

Хаана: Мексик, Мексик, Хайят зочид буудал

Бүртгүүлэх хугацаа: 2018 оны хоёрдугаар сарын 28

Төлбөр: ОУБХ-ны гишүүн 920 ам.доллар

Эрт шувуухай хөнгөлөлт: 2017 оны нэгдүгээр сарын 29-өөс өмнө бүртгүүлсэн тохиолдолд 810 ам.доллар

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

    “Олон улсын өрсөлдөөнөөс өмнө” бага хурал

Сэдэв: Олон улсын зах зээлд өрсөлдөөнийг дэмжих, тулгарах асуудал, чиг хандлага, монополийн эсрэг авах арга хэмжээ зэрэг асуудлаар хэлэлцэнэ.

Хэзээ: 2018 оны гуравдугаар сарын 20

Хаана: Энэтхэг, Шинэ Дели

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Даатгал: Бэрхшээл, боломжууд 

Хэзээ: 2018 оны гуравдугаар сарын 22-23

Хаана: Англи, Лондон

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ЭНД дарж үзнэ үү.

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн