ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДААС 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУАНЛИ

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГУУДААС 2018 ОНЫ НЭГДҮГЭЭР УЛИРАЛД ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХУАНЛИ

 

НЭГДҮГЭЭР САРД

ДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11

12 

13 

14 15
16 17 18         IBA "Хуулийн фирмийн менежмент"         

19                      IBA "Хуулийн фирмийн менежмент" 

20 21 22

23          

 

24      

 

25 26 27 28

29         IBA "Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн татвар"

30           IBA "Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийн татвар"            

 

ХОЁРДУГААР САРД

ДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
      01                              IBA "Европын M&A (merger&acquisition)" 02                            IBA "Европын M&A (merger&acquisition)"   04
05 06 07 08 09 10                            LAW COUNCIL OF AUSTRALIA "Гэр бүлийн тухай хууль" 11
12 13 14                         IBA "Олон улсын картел" 15                             IBA "Олон улсын картел" 16                              IBA "Олон улсын картел" 17 18
19 20 21 22 23                                IBA "Технологийн салбар дахь M&A"

24                             IBA "Технологийн салбар дахь M&A",

LAW COUNCIL OF AUSTRALIA "Гэр бүлийн тухай хууль"

25                         IBA "Арбитрын өдөрлөг"
26                          IBA "Арбитрын өдөрлөг" 27 28        

 

ГУРАВДУГААР САРД

ДАВАА МЯГМАР ЛХАГВА ПҮРЭВ БААСАН БЯМБА НЯМ
      01 02 03 04
05                       IBA "Баялаг шилжүүлэх олон улсын практик"                             06                       IBA "Баялаг шилжүүлэх олон улсын практик" 07                     ОУБХ-ны Азид суурилсан олон улсын санхүүгийн хуулийн талаарх 3 дахь удаагийн бага хурал 08                        ОУБХ-ны Азид суурилсан олон улсын санхүүгийн хуулийн талаарх 3 дахь удаагийн бага хурал 09                          ОУБХ-ны Азид суурилсан олон улсын санхүүгийн хуулийн талаарх 3 дахь удаагийн бага хурал 10 11                        IBA "Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан"
12                          IBA "Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан" 13                       IBA "Хувийн хөрөнгө оруулалтын сан" 14                          IBA "Латин Америкийн бүсийн чуулга уулзалт"

15                      IPBA Ээлжит их хурал,

IBA "Латин Америкийн бүсийн чуулга уулзалт"

16                     IPBA Ээлжит их хурал,

IBA "Латин Америкийн бүсийн чуулга уулзалт"

17                     IPBA Ээлжит их хурал,

LAW COUNCIL OF AUSTRALIA "Гэр бүлийн тухай хууль"

18
19 20                         IBA “Олон улсын өрсөлдөөн” 21                            IBA "Даатгал: Бэрхшээл, боломжууд" 22                        IBA "Даатгал: Бэрхшээл, боломжууд" 23                        IBA "Даатгал: Бэрхшээл, боломжууд" 24 25
26 27 28 29 30 31  

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн