ӨМГӨӨЛЛИЙН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙГ БҮРТГҮҮЛЭХ

Өмгөөллийн хуулийн этгээдийг Монголын Хуульчдын холбоонд бүртгүүлэхэд дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ.

  1.  Хүсэлт бичих 
  2. Өмгөөллийн хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар 
  3. Өмгөөллийн хуулийн этгээдийн дүрэм 
  4. Өмгөөллийн хуулийн этгээдийг удирдах төлөөлөх эрх бүхийн гишүүн болон гишүүд тухайн хуулийн этгээдэд харъяалагдан ажиллаж буй өмгөөлөгч, хуульчдын товч танилцуулга
  5. Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн гэрчилгээний хуулбар 
  6. Бүртгэлийн хураамж 22.000 мянган төгрөгийг Худалдаа хөгжлийн банкны-499218869 тоот дансанд тушаасан баримт 
  7. Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал 
  8. Ажлын байрны мэдээлэл (Өмгөөллийн нөхөрлөлийн үйл ажиллагаа явуулах ажлын байр нь түрээсийнх бол түрээсийн гэрээ, хувийн өмчлөлийнх бол гэрчилгээний хуулбар г.м)

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн