Эрхэм зорилго

Монголын Хуульчдын холбооны эрхэм зорилго нь хуульчийн мэргэжлийн нэр хүнд, үйл ажиллагаа, хариуцлагын нэгдсэн стандарт тогтоох замаар Монгол Улсад хуулийн засаглалыг төлөвшүүлэх, шударга ёсыг бэхжүүлэх нөхцөлийг хангахад оршино.

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн