5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ХУДАЛДАН АВСАН БАРАА, АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭР, САНХҮҮЖИЛТИЙН ХЭМЖЭЭ, НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН НЭР ХАЯГ

Тайлант хугацаа:2016.01.02-2016.06.30

Д/д

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

1

2016/04/27

Хаард сервис ХХК

 

8,492,000

Сервер худалдан авав.

2

2016/06/21

Цахим арилжаа ХХК

 

5,500,000

Бүртгэлийн программын төлбөр

 

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн