ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛААС БУСАД 5 САЯ ТӨГРӨГӨӨС ДЭЭШ ҮНИЙН ДҮН БҮХИЙ ОРЛОГО, ЗАРЛАГЫН МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

Тайлант хугацаа:2016.01.02-2016.06.30

Д/д

Огноо

Харилцагч байгууллага

Орлого

Зарлага

Гүйлгээний утга

1

2016/04/01

Сургалтын хороо

 

5,231,792

Албан томилолтын зардал /Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар/

2

2016/04/21

Шалгалтын хороо

 

5,526,000

Шалгалтын сорил, бодлого зохиосон ажлын хөлс

Хуульчдын оруулсан зар

Дансны мэдээлэл

Хуульч аппликейшн